Η εταιρεία Ι.ΓΡΑΨΑΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με τον διακριτικό τίτλο NUOVA TRAVEL είναι μια επιχείρηση παροχής ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών, παραδοσιακής οικογενειακής δομής, που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1983.
Από ιδρύσεως κύριο μέλημα μας ήταν και είναι “η προσφορά εξαιρετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε λογικές τιμές”.

READ MORE